Steering Committee

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, MA – Graduate School of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta
Prof. Dr. Dede Rosyada, MA – Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta
Prof Dr. Didin Saefuddin, MA Graduate School of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta